Universum Ikar F.P. Consulting
25-520 Kielce, ul. Targowa 18,
e-mail: biuro@universumkielce.pl
+48 500 800 655
+48 666 555 005

Rozliczenie z polskim fiskusem

fiskuspasek

Kwestie związane z opodatkowaniem dochodów uzyskanych poza krajem zamieszkania są regulowane przez:

    1. Umowy o unikaniu podwójnego opadatkowania

Umowy te m.in. chronią przed podwójnym opodatkowaniem tych samych dochodów w kraju i zagranicą oraz opisują metodę eliminacji podwójnego opodatkowania. (W chwili obecnej Polska posiada podpisane tego typu umowy prawie ze wszystkimi krajami europejskimi)

    1. Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych

Obowiązek podatkowy osób fizycznych w Polsce jest związany z miejscem zamieszkania dla celów podatkowych czyli rezydencji podatkowej. Podatnik, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski tzn. posiada rezydencje podatkową w Polsce ma obowiązek rozliczyć w Polsce podatek dochodowy od całości swoich dochodów, osiąganych w kraju i za granicą tzn. podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nie znaczy to jednak, że nasze dochody są podwójnie opodatkowane - znajdują tu bowiem zastosowanie odpowiedniej metody eliminacji podwójnego opodatkowania.

Od 2021 roku jeżeli pracujesz w niżej wymienionych krajach :
Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Islandia, Luxemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Włochy
ma wtedy zastosowanie METODA WYŁĄCZENIA Z PROGRESJĄ.

Od 2021 roku jeżeli pracujesz w krajach : Austria, Australia, Belgia, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Izrael, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Niderlandy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Słowacja, Słowenia, USA, ZEA, Wielka Brytania
ma wtedy zastosowanie METODA ODLICZENIA PROPORCJONALNEGO.

Podatnik, który nie ma miejsca zamieszkania w Polsce podlega opodatkowaniu tylko od dochodów osiąganych na terytorium Polski. Brak rezydencji podatkowej w Polsce oznacza podleganie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art.3 ust.2a ustawy PIT. Zatem dochody uzyskane poza Polską nie powinny zostać wykazane w polskim zeznaniu podatkowym.

Definicja miejsca zamieszkania dla celów podatkowych osoby fizycznej zawarta jest w art.3 ust 1a ustawy PIT i obejmuje dwa kryteria: pobyt na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym lub posiadanie na terytorium Polski ośrodka interesów życiowych rozumianego jako centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Spójnik "lub" oznacza ,że spełnienie przynajmniej jednego z tych kryteriów pozwala uznać podatnika za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Jednocześnie każde z tych kryteriów należy rozpatrywać samodzielnie i niezależnie.

Więcej na ten temat znajdą Państwo na stronach Ministerstwa Finansów www.gov.pl - Objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej z dnia 29.04.2021.

kontaktsidebar