Universum Ikar F.P. Consulting
25-520 Kielce, ul. Targowa 18,
e-mail: biuro@universumkielce.pl
+48 500 800 655
+48 666 555 005

Kindergeld

zasilekpasek

ZASIŁEK RODZINNY NA DZIECKO W NIEMCZECH TZW. KINDERGELD

Jeżeli byłeś lub jesteś zatrudniony w Niemczech jako:

 1. Pracownik oddelegowany lub zatrudniony przez polskiego pracodawcę na kontrakcie zagranicznym w Niemczech
 2. Pracownik bezpośrednio zatrudniony na umowę o pracę u niemieckiego pracodawcy na stałe lub sezonowo
 3. Osoba prowadząca w Niemczech samodzielną działalność gospodarczą GEWERBE,

to po spełnieniu określonych przesłanek formalnych określonych w niemieckiej Ustawie o Podatku Dochodowym lub Niemieckiej Federalnej Ustawie o zasiłku rodzinnym zostanie ci przyznany zasiłek na dzieci KINDERGELD według kryteriów obowiązujących w Niemczech. Nie ma tu żadnego znaczenia fakt , czy Twoja rodzina pozostał w kraju rodzinnym lub mieszka z Tobą.

W sytuacji, gdy masz prawo do świadczeń rodzinnych z Polski ( zasiłek rodzinny lub świadczenie wychowawcze 500 Plus)  i Kindergeld z Niemiec – to zawsze jedno państwo wypłaca Ci całą kwotę , a drugie dopłaca różnicę między wyższą i niższą kwotą świadczenia, tak abyś zawsze dostał świadczenie w najwyższej możliwej wysokości przewidzianej w ustawodawstwie danego państwa.

W Niemczech zasiłek rodzinny na dziecko - Kindergeld może przysługiwać rodzicom po spełnieniu określonych przesłanek , bez względu na wysokość ich dochodów, na dzieci będące na ich utrzymaniu, uczące się lub studiujące aż do ukończenia 25 roku życia .

W 2023 roku  zasiłek na dziecko (Kindergeld) jest wypłacany co miesiąc w wysokości 250 EURO na każde dziecko.

Za zaległy i niewypłacony zasiłek na dzieci można ubiegać się maksymalnie  za okres  6-ciu ostatnich przepracowanych miesięcy.

Zwrot zasiłku na dzieci - Kindergeld następuje przelewem z Niemiec zawsze i wyłącznie bezpośrednio na Twój osobisty rachunek bankowy w Polsce lub Niemczech.

WYMAGANE DOKUMENTY:

DOKUMENTY POLSKIE

 • Kopia dokumentu tożsamości – paszportu lub dowodu.
 • Aktualne tzw. unijne odpisy Aktu Małżeństwa i Aktów Urodzenia dzieci (wersja wielojęzyczna).Wydawane przez właściwe dla Państwa Urzędy Stanu Cywilnego.
 • Zaświadczenie o składzie rodziny - formularz niemiecki -załącznik do niemieckiego wniosku o kindergeld - Zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu rodziny wydawane przez właściwy urząd meldunkowy Urzędu Miasta lub Gminy.
 • Zaświadczenie z Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS lub GOPS lub MGOPS) o pobieraniu lub nie pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci w Polsce oraz świadczenia wychowawczego 500  Plus w ciągu ostatniego roku.
 • Zaświadczenie ze szkół /uczelni o kontynuacji nauki jeżeli dziecko ukończył 16 lat.-formularz niemiecki- załącznik do niemieckiego wniosku o Kindergeld.
 • Konto bankowe osoby pracującej-uprawnionej lub konto wspólne małżonków w Polsce lub Niemczech

DOKUMENTY NIEMIECKIE

 • Arbeitgeberbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse- załącznik do wniosku o Kindergeld -zaświadczenie potwierdzone przez pracodawcę - formularz potwierdzający okresy zatrudnienia w Niemczech.
 • Kopia Bescheid für   za ostatni rok podatkowy - Niemiecka Decyzja Podatkowa
 • Kopie lub oryginały niemieckich zaświadczeń podatkowych – nazwa niemiecka Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung für np. 2017 lub kopie Besondere Lohnsteuerbescheinigung für 2017 za ostatni   rok podatkowy .
 • Kopie dokumentów potwierdzających meldunek lub wymeldowanie w Niemczech - nazwa niemiecka Anmeldung, Abmeldung, Meldebestätigung, Aufenthaltsbescheinigung.
 • Jeżeli opłaca Pan koszty mieszkania lub ma Pan umowę najmu to proszę dołączyć odpowiednie kopie dokumentów.
 • Kopie dokumentów A1 ZUS PL od momentu rozpoczęcia pracy w Niemczech do chwili obecnej.
 • Uwaga!!! Jeżeli prowadzi Pan własną działalność gospodarczą tzw. GEWERBE proszę dołączyć kopie dokumentów rejestrowych Gewerbeanmeldung, firmowych i podatkowych, bilans, rachunek wyników, decyzje podatkowe.
 • Kopie dokumentów potwierdzających prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej tzw. Gewerbe w Niemczech
 • Oraz inne dokumenty niemieckie dotyczące pracy lub pobytu Niemczech , które mogą mieć istotne znaczenie dla uzyskania zasiłku rodzinnego

Jeżeli nie masz właściwych dokumentów, możemy w twoim imieniu wystąpić o nie do twojego pracodawcy.

Procedura:

 1. Weź ze sobą powyższe dokumenty i przyjdź do nas do biura od poniedziałku do piątku między 9 a 17.
  Można również umówić się z wyprzedzeniem na konkretny termin w sobotę lub niedzielę.
 2. Dokumenty również możemy wymienić korespondencyjnie – listownie lub e-mail-em . Wystarczy zadzwonić tel. 500 800 655.
kontaktsidebar