Universum Ikar F.P. Consulting
25-520 Kielce, ul. Targowa 18,
e-mail: biuro@universumkielce.pl
+48 500 800 655
+48 666 555 005

Metoda wyłączenia z progresją

Pracując czasowo od 2021 roku za granicą w takich krajach m.in. jak : Francja, Hiszpania, Islandia , Luxemburg, Niemcy, Szwajcaria, Szwecja Ukraina, Włochy  podlegamy obowiązkowi podatkowemu zarówno w kraju wykonywania pracy jak i w Polsce. Nie znaczy to jednak, że nasze dochody są podwójnie opodatkowane znajduje tu bowiem zastosowanie odpowiedniej metody eliminacji podwójnego opodatkowania dochodów: metoda wyłączenia z progresją.

Metoda wyłączenia z progresją polega na wyłączeniu z opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych i opodatkowanych za granicą.

  1. Jeżeli podatnik osiągnął tylko dochody za granicą a jego dochód w Polsce wyniósł zero „0” – To podatnik nie musi składać w Polsce rocznej deklaracji podatkowej w Polsce.
  2. Jeżeli podatnik uzyskał dochody z pracy w kraju i za granicą - Podatnik składa roczne zeznanie podatkowe roczne PIT 36 wraz z załącznikiem PIT ZG.

W tym przypadku dochód opodatkowany za granicą jest zwolniony od podatku w Polsce – służy jedynie do obliczenia właściwej stawki podatkowej (stopy procentowej) zastosowanej do dochodów uzyskanych w Polsce.
Czyli do dochodów uzyskanych w Polsce dodaje się dochody uzyskane za granicą przeliczone na złotówki , następnie od tej sumy dochodów oblicza się podatek według skali polskiej, który dzielimy przez tę sumę i mnożymy razy 100. Tak obliczoną stopę procentową stosujemy do dochodu uzyskanego na terenie Polski.

Jak obliczyć dochód uzyskany za granicą ?

Przychód uzyskany z pracy za granicą to kwota zarobku brutto bez pomniejszania o pobrany za granicą podatek i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeliczenia przychodów uzyskanych za granicą na złote dokonuje się w następujący sposób :

  1. Jeżeli wypłata wynagrodzenia następuje bez pośrednictwa banku , należy zastosować kurs średni waluty z dnia wypłaty wynagrodzenia, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
  2. Jeżeli korzysta się z usług banku – według ogłaszanego przez ten bank kursu kupna waluty z dnia wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy.

Dochód uzyskany za granicą to przychód pomniejszony o diety oraz koszty uzyskania przychodu.

Kwota diety wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy i wynosi:
Francja 50 Euro
Hiszpania 50 Euro
Luxemburg 48 Euro
Niemcy 49 Euro
Szwajcaria 88 CHF
Szwecja 459 SEK
Włochy 48 Euro

kontaktsidebar