Universum Ikar F.P. Consulting
25-520 Kielce, ul. Targowa 18,
e-mail: biuro@universumkielce.pl
+48 500 800 655
+48 666 555 005

Metoda odliczenia proporcjonalnego

HOLANDIA - BELGIA - USA

Pracując czasowo za granicą w takich krajach jak : HOLANDIA, BELGIA, USA podlegamy obowiązkowi podatkowemu zarówno w kraju wykonywania pracy jak i w Polsce. Nie znaczy to jednak, że nasze dochody są podwójnie opodatkowane znajduje tu bowiem zastosowanie odpowiedniej metody eliminacji podwójnego opodatkowania: jest to metoda odliczenia proporcjonalnego

Podatnik, który uzyskał dochody w wyżej wymienionych krajach jest zobowiązany do złożenia rocznego zeznania podatkowego w Polsce PIT 36 wraz z załącznikiem PIT ZG niezależnie od tego czy w Polsce podatnik osiągnął dochody podlegające opodatkowaniu czy nie.

Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że dochody osiągnięte w Polsce sumuje się z dochodami uzyskanymi za granicą. Od tak uzyskanej sumy dochodów oblicza się podatek według polskiej skali podatkowej, a następnie pomniejsza o kwotę podatku zapłaconego za granicą.
(Jednak kwota odliczenia nie może być większa od podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany za granicą, tzn. kwota podatku zapłaconego za granicą nie może pomniejszać podatku obliczonego tylko od dochodów uzyskanych w Polsce).

Jak obliczyć dochód uzyskany za granicą ?

Przychód uzyskany za granicą to kwota zarobku brutto bez pomniejszania o pobrany za granicą podatek i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne.

Przeliczenia przychodów uzyskanych za granicą na złote dokonuje się w następujący sposób :

1. Jeżeli wypłata wynagrodzenia następuje bez pośrednictwa banku , należy zastosować kurs średni waluty z dnia wypłaty wynagrodzenia, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.
2. Jeżeli korzysta się z usług banku – według ogłaszanego przez ten bank kursu kupna waluty z dnia wpływu wynagrodzenia na rachunek bankowy.

Dochód uzyskany za granicą to przychód pomniejszony o diety oraz koszty uzyskania przychodu.

Kwota diety wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy i wynosi :

HOLANDIA – 50 EURO
BELGIA – 48 EURO

kontaktsidebar